De Ligue des droits humains, aDAS, het Collectif Solidarité contre l’exclusion, en alle hieronder vermelde partnerverenigingen vragen om een herziening van het recht op maatschappelijke integratie, meer bepaald een hervorming van de wet van 26 mei betreffende het recht op maatschappelijke integratie

lire plus